Toprak

Toprak

Toprak kirliliği; katı, sıvı ve radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır. Topraklarda meydana gelecek tüm olumsuz değişimler insan yaşamını kuvvetle etkileyecek güce sahiptir. 

Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemektir. 

TOPRAK KİRLİLİĞİ KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK, 
EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK kapsamındaki çalışma ve analizleri gerçekleştirmektedir.

PARAMETRELER

 • Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafazası
 • pH
 • Elektriksel İletkenlik
 • Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%)
 • Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kobalt (Co), Kalay (Sn),Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Nikel(Ni), Gümüş (Ag), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Molibden (Mo), Civa (Hg), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Molibden (Mo),Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Arsenik, (As), Selenyum (Se)
 • Azot
 • Fosfor
 • Organik Madde
 • Toprak Bünyesi
 • Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybı
 • Yağ ve Gres
 • BTEX (Benzen, Toluen, Etil Benzen, Ksilen)
 • Poliklorlubifeniller (PCBs) ( 28, 30, 52, 101, 118, 138, 153, 180, 209)
 • C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonlar
 • Fenol ve Fenol Bileşikleri

 

 

Ekosistem Çevre ve Analiz Laboratuvarı

Mahfesığmaz, Adnan Kahveci Bulvarı, 79008. Sokak No:3, 01170 Çukurova/ADANA

ekosistem@ekosistemcevre.com

Tel: +90 (322) 232 99 57 - 67

Fax: +90 (322) 232 99 27

Ekosistem Ege Çevre ve Analiz Laboratuvarı

Karamehmet Mah. 11. sk. No:21/B/4 Menteşe/MUĞLA

ekosistemege@ekosistemcevre.com

Tel: +90 (252) 818 02 00

Fax: +90 (322) 232 99 27